Rårup GIF - Historien gennem 100 år

Raarup Gymnastikforening og Raarup Idrætsforening

Raarup Gymnastikforening blev stiftet den 13. December 1916. Udvalget forelagde et udkast til love, som blev enstemmigt vedtaget. Som første formand blev valgt Laurits Kristensen. Foreningen havde i 1916-17 en omsætning på 353,98 kr.

Raarup Idrætsforening blev stiftet ved et møde den 27. August 1936 i Raarup forsamlinshus. Mødet havde samlet 14 deltagere og resultatet blev en ny forening i Raarup , Raarup Idrætsforening. Det blev vedtaget at foreningen skulle overtage rekvisitter og evt gæld fra fodboldspillet i sommeren 1936. Første formand i RIF blev Ejnar Sørensen, Raarup.

Da RIF blev dannet i 1936 var fodbold den eneste idrætsgren, der fandtes ikke nogen turnering, men noget man kaldte "fodboldspillet". Man spillede private kampe mod egnens andre byer, og dommerne var almindelige folk fra Sognet. Udstyret var primitivt, man spillede i det tøj man nu havde og fodboldstøvler var en sjælden luksus - lange støvler eller hvad der nu var til rådighed måtte række. Træningen lå ikke i faste rammer, men der samledes jo altid nogle stykker om aftenen oppe på banen på Gramrodevej. Forholdene var ikke de bedste, banen var elendig og bad måtte tages i kold vand direkte fra brønden. Ved udekampe foregik transporten på ladet af en lastbil, og med i vognen var der som regel en kasse øl - noget skulle spillerne jo have for deres indsats.

Der blev trukket store væksler på bestyrelsesmedlemmerne dengang, de måtte tage sig af billetsalg til ballerne, opkridtning af banen, tøjvask - foruden tjansen som dommer og linjevogter. Flere var også aktive på fodboldbanen.
I 1941 var RIF`s kasse tom og formand Henry Justesen måtte lægge 18 kr. i kassen for at undgå at foreningen blev nedlagt.

I 1947 kom håndbold på programmet, det er lidt uklart om der tidligere er blevet spillet håndbold i Gymnastikforeningens regi, men Idrætsforeningens håndboldafdeling blev et tilløbsstykke fra starten. Efterhånden som der dukkede flere klubber op i området blev det nødvendigt med samarbejde klubberne imellem.

I 1977 med Skjold SS, senere ned Bjerre og Stenderup i håndboldklubben MK 81.

Sammenlægningen at de to foreninger blev en realitet d. 1 Januar 1962.

Der havde gennem flere år været snakket meget om at slå de to foreninger sammen , men uden resultat. Efter flere ekstraordinære generalforsamlinger i begge foreninger i efteråret 1961 blev man omsider enige om at slå sig sammen til `en forening, der fik navnet Rårup Gymnastik- og Idrætsforening.

Som første formand i den nye forening valgtes Hans Winther.

Ved sammenlægningen var der følgende idrætsgrene: fodbold, håndbold, gymnastik og badminton. Der blev også holdt bankospil, juletræsfest og baller i forsamlingshuset. I årene 1967-70 var der også en atletikafdeling.

Ovenstående er sammensat fra de gamle protokoller, og har været at læse i klubbladet OLYMPIA i forbindelse med foreningens 60/80 års jubilæum, som blev afholdt den 14. December 1996 i Rårup hallens cafeteria.

Rgif Historie Protokollerne

De gamle klub protokoller

Sognebal siden 1936

Horsens Folkeblad Lørdag den 9. November 2002 kunne man læse at "safterne stiger til sognefest".

Journalist Simon Staun har været en tur forbi sognegården, for at lave endnu en artikel i serien "MØDESTEDET". Simon Staun nævner i artiklen at de unges forældre sikkert har mødt hinanden til bal i sognegården, Jesper Christiansen og Henriette Storm udtaler sig om at der vistnok altid har været bal i sognegården, i hvert fald siden 70"erne.

Da jeg nu selv er kommet i sognegården gennem snart 20 år, tænkte jeg at det måtte være muligt at finde frem til hvornår det blev moderne at gå til bal i sognegården. Med de gamle protokoller ved hånden og et par aftener senere viser det sig at der "ALTID" har været bal i sognegården. I starten var det Rårup Idrætsforening (blandt menig mand også kaldet balforeningen) der var arrangør af bal i sognegården, i Gymnastikforeningen var man bestemt ikke til fester af denne slags (ikke officielt i hvert fald).
Senere da Idrætsforeningen og Gymnastikforeningen blev slået sammen i 1962 til RGIF ser det ud til at det tager fart med at arrangere flere fester.

Efterfølgende kan i selv læse jer til at det efterhånden er en gammel tradition at holde bal i sognegården.

Link til hele historien som er tæt knyttet til denne forening, klik her >>>

Flemming Fredskilde - 4. December 2002