Sognegårdsbal siden 1936.

Horsens Folkeblad Lørdag den 9. November 2002 kunne man læse at "safterne stiger til sognefest".

Journalist Simon Staun har været en tur forbi sognegården, for at lave endnu en artikel i serien "MØDESTEDET". Simon Staun nævner i artiklen at de unges forældre sikkert har mødt hinanden til bal i sognegården, Jesper Christiansen og Henriette Storm udtaler sig om at der vistnok altid har været bal i sognegården, i hvert fald siden 70"erne.

Da jeg nu selv er kommet i sognegården gennem snart 20 år, tænkte jeg at det måtte være muligt at finde frem til hvornår det blev moderne at gå til bal i sognegården. Med de gamle protokoller ved hånden og et par aftener senere viser det sig at der "ALTID" har været bal i sognegården. I starten var det Rårup Idrætsforening (blandt menig mand også kaldet balforeningen) der var arrangør af bal i sognegården, i Gymnastikforeningen var man bestemt ikke til fester af denne slags (ikke officielt i hvert fald).
Senere da Idrætsforeningen og Gymnastikforeningen blev slået sammen i 1962 til RGIF ser det ud til at det tager fart med at arrangere flere fester.

Efterfølgende kan i selv læse jer til at det efterhånden er en gammel tradition at holde bal i sognegården.

Flemming Fredskilde - 4. December 2002

******************************************************************

BAL I RÅRUP SOGNEGÅRD SIDEN 1936

Rårup Idrætsforening blev stiftet d. 27 August 1936

På det første møde i foreningen d. 31 August enedes man om at afholde et bal i forbindelse med en fodboldturnering d. 6 September 1936, efterfulgt af endnu et bal d. 3 Oktober.

Ifølge de gamle protokoller fra foreningen kan man læse at der allerede fra starten har været tradition for at afholde bal i sognegården. Herunder er et uddrag over de steder i protokollerne hvor der er nævnt noget om bal i sognegården mm.

9 Maj 1937, 10 August 1940, 11 Marts 1944, 12 Februar/ 15 April og julebal 1945.

11 August /9 September 1946, 7 April 1947, 15 September 1948, 7 December 1949.

25 Marts /1 April /17 April 1950, 7 April 1951 m . Henrik Pedersens Orkester, Julebal 1952.

Pinsebal 1953, 20 Juni / 29 September 1953, 19 April / 23 oktober 1954, Påskebal 1955.

7/11/1955 Det blev vedtaget at afholde bal Søndag d. 20/11 og Julebal d. 26 /12.

25/2/1956 Det blev vedtaget at afholde bal d, 25/2 og 2. Påskedag d. 2 April.

30/10/1956 Det blev vedtaget at afholde bal i November, Voerladegaards musik blev foreslået.

9/10/1957 Det blev vedtaget at afholde bal d. 26 Oktober og d. 30 November

17/11/1958 Endvidere vedtages det at afholde Julebal i Rårup forsamlingshus 2. Juledag d. 26 December.

12/11/1959 - Endvidere enedes man om at afholde bal i Marts måned eller 2. Påskedag. Musik: bedst muligt. Bestilling snarest. Julebal som sædvanlig 2. Juledag. Musik: Lilly Brackmann.

10/11/1960 Juleballet vil som sædvanlig blive afholdt 2. Juledag i forsamlingshuset.

17/10/1961 Bal afholdes d. 18/11, musik: Willy Krarup, Julebal afholdes som sædvanlig 2. Juledag

1962/1963 Foreningen har i årets løb afholdt 7 fester som alle havde givet overskud, og var forløbet på en pæn måde.

26/10/1964 Ballerne har givet et godt overskud, uden hvilket foreningen vanskeligt kan klare sig økonomisk.

3/11/1966 Efter valget blev det besluttet at aflyse et bal d. 18/11 på grund af for skarp konkurrence. Da popballet d. 24/10 gik ganske tilfredsstillende, prøver vi igen d. 16/12.

14/11/1968 Tale om Julebal anden juledag.

27/10/1969 Vi har vedtaget at holde bal d. 22/11og yderligere bankospil d. 27/11

31/10/1970 Afholdes bal, mindre god tilslutning, der var et underskud på kr. 54,00

26/12/1970 -Blev der afholdt Julebal, der var rekord tilslutning " Gredsak kvartetten" spillede

26/12/1971 Julebal . "De 4 esser" spillede. Ca 250 deltagere, det gik ret stille af, ingen ballade som det ellers er på mode for tiden.

26/12/1973 Julebal den 26-12-73 god tilslutning. Ballet gik godt, vi havde musik fra Vejen nede ved Kolding, de hed "ALANTIK FIVE" de spillede godt. To af publikum kom op at slås, faldt over et bord , knækkede to ben af bordet, så holdt de op, ellers gik det meget roligt af. Ballet gav overskud.

21/10/1974 Der blev diskuteret en del om forskellige former for discotek, evt. sognegården evt. Gramrode cafeteria. Vi havde fået tilbud om at holde discotek på Gramrode cafeteria sidste år, men nu forelægger tilbudet igen. Vi starter med en prøveaften Fredag d. 25. som er annonceret som "non stop" og altså ikke "vores" fest.

28/10/1974 Skønt mager deltagelse i "FLIPPER" festen i Gramrode Fredag 25/10 , forsøges dette igen. Den dårlige deltagelse skyldes nok manglende annoncering.

5/1/1975 Den 24 Januar skal der starte en ny fest i sognegården, som vi selv skal (køre) stå for.Den er døbt "FLOWER POWER" diskotek. Vi skal starte med nye medlemskort, dem fra "FLIPPER" kan ikke bruges.

3/4/1975 Næste gang der skal være "FLOWER POWER", DEN 1 April er der også "SNOOBY", men vi blev enige om at køre "FLOWER POWER" alligevel. Det er ved at blive kørt godt ind.

12/9/1976 Der blev klaget over at de kulørte pærer som bruges til "FLOWER POWER" ikke altid bliver skiftet, og da det er upraktisk at have dæmpet belysning til banko, må man se at huske dette.

26/12/1976 Julebal i Rårup sognegård kl 20.00. Musik: Black Swingers

Ca. 375 var til årets Julebal

9/4/1977 Påskebal i Rårup sognegård kl 21.00. Musik : SANDY

6/3/1978 Bal Lørdag 11/3 kl. 21.00. Musik : Track Julebal 2. Juledag.

28/10/1980 -Har vi styr på Efterårsfesterne ??

3/6/1983 Fest i Rårup sognegård kl.20.00- 02,00 Musik: TIP

26/12/1983 julebal kl. 20.00 -02.00 . Mødetid for bestyrelsen kl. 20,00 RGIF/MK81

27/6/1985 Seniorudvalget har besluttet af afholde regelmæssige baller i Sognegården, som er bestilt følgende datoer: Påske- og Pinselørdag, 24/8 og 26/12.

Fra starten af 80"erne starter Det sognebal som vi kender i dag. Hvis væge kunne tale, kunne der nok berettes meget fra starten i 1936.