Klubbens Årshjul

Rårup GIF løser en lang række af forskellige opgaver, der tilsammen skal sikre den daglige drift i klubben, samt indfri klubbens mål.

Det indebærer mængder af rutiner og opgaver, der skal varetages, hvis klubben skal fungere tilfredsstillende.
Vores årshjul er dels tænkt som en ramme for klubbens arbejde, og dels som et enkelt og effektivt værktøj, der:

  • Skaber overblik
  • Fastlægger og beskriver rutiner
  • Afslører spidsbelastningsperioder
  • Giver muligheder for koordinering af opgaver og aktiviteter
  • Er ressourceoptimerende
  • Et informations- og styringsredskab

Et årshjul er med til at hjælpe med at beskrive og systematisere, hvilke opgaver der er rygraden i klubben, hvilke ledelsesmæssige ressourcer der kræves, samt hvornår disse kræfter skal anvendes.

I sidste ende vil Rårup GIF gerne tænke lidt mere langsigtet og forbinde vores vision med det daglige arbejde. Ligeledes vil det gøre os bedre rustet til at få en bedre økonomi, flere frivillige, blive mere kendte og have bedre aktiviteter til gavn og glæde for klubbens medlemmer.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet dokumentet "Årshjulet" som du kan downloade her >>>

Dokumentet vil løbende blive vedligeholdt på klubbens bestyrelsesmøder.