Generalforsamling RGIF 25. januar kl. 1900

4. januar 2023

Der Indkaldes hermed til Generalforsamling i

Rårup Gymnastik og Idrætsforening

Onsdag d. 25-1-2023 kl. 19:00
i Rårup Hallens Cafeteria

Dagsorden i følge vedtægterne

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen

P.b.v.
Frank Kristoffersen
Formand
Rårup GIF